GDPR

CE CONSTITUIE DATE CU CARACTER PERSONAL

Date personale

Date cu caracter personal se consideră a fi acele date care sunt legate de o persoană și care fac posibilă identificarea acelei persoane prin legătura dintre persoana respectivă și aspectul care o poate identifica. Exemple de astfel de date: nume și prenume, CNP, date de localizare, IP, adresă de e-mailetc. Totuși, uneori și un pseudonim sau altceva aparent anonimizat (o codificare într-o bază de date) poate fi considerat dată cu caracter personal, dacă există posibilitatea de a se face cu ușurință (de exemplu, prin corelarea datelor dintr-o bază de date) legătura între informația respectivă și o persoană, permițând astfel identificarea persoanei.

Date personale sensibile

Există și o categorie specială de date cu caracter personal, datele personale „sensibile”: date genetice, biometrice (atunci când pot duce la identificarea exactă a persoanei – de exemplu, un semn particular deosebit).

Nu constituie date cu caracter personal

Sunt și cazuri în care individul nu poate fi identificat prin asocierea lui cu diverse date. Astfel, nu constituie date cu caracter personal datele de identificare și operare ale persoanelor juridice (denumirea unei firme, CUI, adresa de e-mail generală, de tipul „office@…”, „contact@…”, „sales@…”,  numărul de telefon fix sau mobilul firmei, denumirea funcției în cadrul companiei, neînsoțită de numele persoanei care o deține etc. De asemenea, nu constituie date cu caracter personal datele anonimizate corect (care nu permit combinarea sau reducerea seturilor de date până la posibilitatea identificării unui individ cu anumite caracteristici).

 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Regulamentului general privind datele personale (GDPR) și ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi toate actele normative care reglementează aceste operațiuni, RUA Studio SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este desfășurarea în condiții optime a serviciilor pe care vi le oferim, precum și promovarea acestora pentru ca dumneavoastră să fiți informat corect și complet. În cazul în care doriți să lucrați la noi, desigur colectăm și prelucrăm CV-urile dumneavoastră pentru a putea evalua competențele pe care le aveți și dacă vă potriviți culturii noastre organizaționale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate în cazul diverselor interacțiuni între dumneavoastră și site-ul pe care il deținem și în care doriți acces, aceste date fiind necesare pentru desfășurarea corectă și în condiții optime a activităților pentru care apelați la noi. Refuzul dumneavoastră determină, după caz, imposibilitatea de a vă răspunde la solicitări sau imposibilitatea de a plasa comenzi. Spre exemplu, nu vă putem trimite mesaje e-mail fără să avem adresa dumneavoastră de e-mail, nu putem să vă contactăm telefonic pentru a vă oferi detaliile solicitate, dacă nu ne furnizați numărul de telefon, nu vă putem livra produsele solicitate dacă nu avem adresa dumneavoastră, nu vă putem emite facturi pentru produsele comandate dacă nu avem numele di CNP-ul dumneavoastră etc.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către RUA Studio SRL, iar o parte dintre acestea, în funcție de natura interacțiunii sau serviciului solicitat de dumneavoastră, sunt comunicate numai către terțele părți către care este absolut esențial să fie comunicate (către firma de contabilitate în cazul facturilor, către firma de curierat în cazul serviciilor de livrare etc). Pentru a afla în orice moment care sunt terțele părți care au acces la datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați și veți primi prin e-mail lista acestora.